Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment

Notice to shareholder

NATIXIS SOUVERAINS EURO

04.07.2017

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIJS
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45 735 620 euro
393 631 593 RCS PARIS

More

NATIXIS SOUVERAINS EURO

04.07.2017

Société d'investissement à capital variable de droit français
Siège social : 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Capital social initial : 45 735 620 euros
393 631 593 RCS PARIS

More

« NATIXIS AM FUNDS »

14.06.2017

Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C. Luxembourg B 177 509

More