Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment

Notice to shareholder

Avis : Sicav Natixis Souverains Euro

30.01.2018

Publication des modifications apportées au prospectus conformément à l’article 133 alinéa 3 OPCC.

More

Mededeling Natixis Actions US Value

19.01.2018

Natixis Asset Management informeert de houders van deelbewijzen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Natixis Actions US Value over de naamswijziging van de gedelegeerde beheermaatschappij, over de wijziging van de kenmerken van deelbewijs N, over de oprichting van een nieuw deelbewijs H-N in euro, afgedekt tegen het wisselkoersrisico EUR tegen USD, en de oprichting van een nieuw deelbewijs N in euro.

More

Notice Natixis Actions US Value mutual fund

19.01.2018

Natixis Asset Management wishes to inform unitholders of the Natixis Actions US Value mutual fund of the amendment to the name of the delegated management company, of the amendment to the characteristics of the N unit, of the creation of a new H-N unit in euros hedged against the EUR/USD currency risk, and of the creation of a new N unit in euros.

More