Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment

Disclaimer

Yritysnimi


Tämän verkkosivuston on luonut Natixis Asset Management. Sitä hallinnoi ja päivittää Natixis Asset Management, joka on varainhoidon asiantuntija Natixisin säästöpoolissa.


Natixis Asset Management
Osakeyhtiö, jossa on hallintoneuvosto ja jonka pääoma on 50 434 604,76 euroa, rekisteröity Pariisin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 329 450 738.
Laillinen edustaja: Matthieu Duncan Päätoimipaikka: 21 quai d'Austerlitz, 75 634 Paris Cedex 13, Ranska
Puh.: +33 (0) 1 78 40 80 00
Yritysrekisterinumero (SIRET): 329 450 738 00078

Pääasiallinen toiminta (APE): 6630Z – Varainhoito EU:n sisäinen ALV-numero: FR 203 294 507 38.
Natixis Asset Management on salkunhoitoyhtiö, jolle Autorité des Marchés Financiers on myöntänyt toimiluvan 22.5.1990 numerolla GP 90-009.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Autorité des Marchés Financiers (AMF)
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02, Ranska

Päätoimittaja: Matthieu Duncan, pääjohtaja; Toimituspäällikkö: Christine Lacoste, Verkosto- ja jakelutukijohtaja.
Webhotelli: INTEGRA, 25 boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, Ranska Puh.: +33 (0)1 55 17 36 50 – Faksi: +33 (0)1 55 17 36 51


Yleiset käyttöehdot


Tätä verkkosivustoa ja sen sisältämiä tietoja voidaan käyttää vain, jos näitä käyttöehtoja noudatetaan kokonaisuudessaan.
Tällä verkkosivustolla mainitut tai annetut tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, eikä niitä ole siten mukautettu henkilökohtaisiin tarpeisiisi tai erityisolosuhteisiin.

Natixis Asset Managementilla on oikeus muuttaa milloin tahansa tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja oman harkintavaltansa mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta.
Natixis Asset Management pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että julkaistut tiedot olisivat mahdollisimman täydellisiä, paikkansapitäviä, tarkkoja ja päivitettyjä. Natixis Asset Management ei vastaa sivustolla olevista mahdollisista virheistä tai puutteista tai näiden tietojen käytöstä johtuvista mahdollisista vahingoista.
Jos kuitenkin ilmenee, että julkaistut tiedot sisältävät virheitä tai sivustolla ei julkaista odotettuja tietoja, Natixis Asset Management sitoutuu korjaamaan tilanteen mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun sille on ilmoitettu näistä puutteista. Mahdollisista virheistä voi ilmoittaa osoitteeseen communication@am.natixis.com.

 

Sivustolla esitettyjä tuotteita ja palveluja koskeva varoitus

Vaikka tämän sivuston sisältämät tiedot (tekstit, graafiset esitykset ja asiakirjat) ovat peräisin luotettavista lähteistä, niitä ei voida missään nimessä pitää sijoitusneuvona. Vastaat myös täysin itse tämän sivuston käytöstäsi.
Jos haluat sijoittaa, kysy neuvoa asiainhoitajaltasi, joka auttaa sinua arvioimaan tarpeisiisi sopivat tuotteet ja kertoo sinulle myös mahdollisista riskeistä.

Jos jatkat sivuston käyttöä, Natixis Asset Management ei vastaa mistään näiden tietojen nykyisestä tai tulevasta käytöstäsi. Tämän sivuston tietoja ei saa jakaa tai käyttää mikään henkilö tai yhteisö maassa tai oikeudenkäyttöalueella, jossa tällainen jakelu tai käyttö rikkoo laillisia tai säännönmukaisia määräyksiä, tai jos Natixis Asset Managementin tai sen tytäryhtiöiden olisi sen vuoksi noudatettava näiden maiden tai oikeudenkäyttöalueiden rekisteröintivelvoitteita. Kaikkia tuotteita tai palveluja ei voida ehkä rekisteröidä tai niille ei voida ehkä antaa lupaa kaikissa maissa tai niitä ei voida asettaa kaikkien asiakkaiden saataville.


Tämän sivuston tiedot annetaan vain tiedotustarkoituksessa.


Tämän sivuston tiedot eivät muodosta ostotarjousta, arvopapereiden myyntipyyntöä, arvopaperin ostoa tai myyntiä koskevaa sijoitusneuvoa tai Natixis Asset Managementin tai sen tytäryhtiöiden tarjousta tai pyyntöä, joka koskee sijoitusneuvon tai rahoituksellisen, laillisen, verotuksellisen tai sijoituspalvelun antamista tai arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden ostoa tai myyntiä.
Natixis Asset Management ja sen tytäryhtiöt eivät anna takuuta tai nimenomaista tai hiljaista vakuutusta siitä, että tämän verkkosivuston tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä tai ajantasaisia.

Kaikissa yhteissijoitusyrityksiin tehtävissä sijoituksissa on ensin luettava yksinkertaistettu rahastoesite / rahaston sijoittajalle annettava avaintiedote sekä vuosi- ja puolivuotiskertomukset, jos ne ovat saatavilla. Nämä asiakirjat ovat saatavilla joko tältä sivustolta tai suoraan asianomaisen yhteissijoitusyrityksen hallintayhtiöltä.

 

Kolmansien osapuolten tarjoukset ja mainokset

Kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluja koskevat tarjoukset ja mainokset voidaan julkaista tällä verkkosivustolla mainospalkkeina (”bannerit”). Kun napsautat yhtä näistä ”bannereista”, siirryt kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Natixis Asset Management ei vastaa mistään kolmansien osapuolten mainosten sisällöstä ja tarjouksiin sovellettavista ehdoista, vaan niistä vastaavat yksinomaan kolmannet osapuolet. Jos haluat hyödyntää tällaisen tarjouksen tai tehdä jollakin tavalla sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa tai tehdä valituksen tällaisista tarjouksista tai mainoksista, sinun on otettava yhteyttä suoraan kolmanteen osapuoleen.

 

Verkkosivuston käytön jatkuvuus ja yhteensopivuus


Natixis Asset Management tekee kaikkensa varmistaakseen tämän verkkosivuston käytön jatkuvuuden. Se ei kuitenkaan vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua mahdollisista tahallisista tai tahattomista keskeytyksistä.

Natixis Asset Management ei anna mitään takuuta verkkosivustolla olevien tiedostojen yhteensopivuudesta infrastruktuurin ja materiaalisi kanssa. Sinulla on käyttäjänä oltava asianmukaiset tietotekniikkalaitteet sekä tarvittavat ohjelmistot, mukaan lukien turvallisuusohjelmistot (palomuuri, virustentorjuntaohjelma).

 

Teollis- ja tekijänoikeudet


Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että hänelle annetut tiedot ovat nyt ja tulevaisuudessa Natixis Asset Managementin tai sen kumppaneiden omaisuutta, kuten verkkosivustolla mainitaan. Tekstit, piirrokset, valokuvat, kuvat, tiedot, toiminimet ja toimialuenimet, tavaramerkit, logot ja muut elementit on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla.

Kukaan ei saa jäljentää tai levittää niitä julkisesti ilman Natixis Asset Managementin nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa, jollei tekijäoikeuslaissa tai sitä sivuavissa laeissa muuta säädetä. Sinulla on käyttäjänä esimerkiksi oikeus ladata tietoja tältä verkkosivustolta ja jäljentää niitä yksityiseen käyttöön sekä levittää niitä ilmaiseksi perhepiirissä.

Jos Natixis Asset Management antaa sinulle luvan rekisteröidä verkkosivustolle omia tietojasi tai kuviasi, et voi lähettää verkkosivustolle teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia, jollei sinulla ole näitä oikeuksia tai kaikkia tarvittavia lupia niiden hyödyntämiseksi verkkosivustolla. Kun rekisteröit tietosi tai omat valokuvasi verkkosivustolle, annat Natixis Asset Managementille nimenomaisesti oikeuden julkaista nämä tiedot tai valokuvat verkkosivustolla ilman mitään korvausta. Käyttäjä takaa kaikissa tapauksissa, etteivät kolmannet osapuolet voi esittää mitään vaateita Natixis Asset Managementille.

 

Linkit kolmansien osapuolten hallinnoimiin verkkosivustoihin


Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten hallinnoimiin verkkosivustoihin. Nämä linkit lisätään verkkosivustolle vain tiedotustarkoituksessa. Natixis Asset Management ei takaa mitenkään tällaisten verkkosivustojen sisältöä, laatua tai kattavuutta, eikä se siten vastaa niistä. Linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle ei tarkoita sitä, että Natixis Asset Management on tehnyt yhteistyösopimuksia tämän kolmannen osapuolen kanssa tai että Natixis Asset Management hyväksyy tällaisilla verkkosivustoilla julkaistut tiedot.

 

Verkkosivuston luvaton käyttö


Sitoudut tämän verkkosivuston käyttäjänä etenkin siihen, ettet

- käytä tällä verkkosivustolla julkaistuja tietoja laittomasti,

- käytä tätä verkkosivustoa siten, että se vahingoittaa tai muuttaa verkkosivustoa tai keskeyttää tai haittaa sen toimintaa jollakin tavalla,

- käytä tätä verkkosivustoa tietotekniikkavirusten välittämiseen tai lähettämiseen tai laittoman tai jollakin tavoin sopimattoman ja etenkin loukkaavan, siveettömän tai uhkaavan materiaalin välittämiseen tai lähettämiseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta,

- käytä tätä verkkosivustoa siten, että se loukkaa luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai yhdistyksen oikeuksia ja etenkin yksityiselämän kunnioittamista koskevia oikeuksia sekä teollis- ja tekijänoikeuksia, näihin kuitenkaan rajoittumatta,

- käytä tätä verkkosivustoa materiaalin lähettämiseen tai välittämiseen myynninedistämis- tai mainostarkoituksessa.

Natixis Asset Management varaa oikeuden antaa käyttäjälle virallisen ilmoituksen ja/tai toimia oikeudenkäynnissä asianomistajana, jos sen tai kolmansien osapuolten etuja loukataan rikkomalla edellä mainittuja määräyksiä tai jollakin muulla tavalla.

 

Evästeet


Tällä verkkosivustolla saatetaan toisinaan käyttää ”evästeitä” eli pieniä tiedonpätkiä, jotka lähetetään tietokoneesi kiintolevylle säilytettäviksi. Nämä tiedot palautetaan jokaisella käyntikerrallasi verkkosivuston hallinnoijalle. Niiden avulla tarkistetaan vain henkilöllisyytesi, jotta sinun ei tarvitse syöttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi verkkosivuston jokaisella käyntikerralla. Sivustolta www.nam.natixis.com lähetetyt evästeet tallentavat tiedot, jotka liittyvät evästeen säilytyspaikkana olevalla tietokoneella suoritettuun verkkosivuston selaukseen. Natixis Asset Management sitoutuu käyttämään näitä tietoja vain tilastotarkoituksiin, etenkin tarkastellakseen sivuston www.nam.natixis.com käyttöä. Evästeiden tarkoituksena ei ole missään tapauksessa hyödyntää sivustoa www.nam.natixis.com käyttävien henkilötietoja.
Evästeillä mitataan erityisesti katsottujen sivujen määrää, käyntien määrää sekä vierailijoiden toimintaa verkkosivustolla ja heidän käyntiensä tiheyttä AT Internet® -ratkaisujen avulla. Jos et halua, että sivuston käyttöäsi seurataan tällä välineellä, voit siirtyä yksityiselämän kunnioittamista koskevalle AT Internet -sivulle ja noudattaa annettuja ohjeita: http://www.atinternet.fr/politique-du-respect-de-la-vie-privee/

Voit määrittää selaimesi siten, että saat joka kerta ilmoituksen evästeiden luomisesta tai voit estää niiden luomisen. Nämä tiedot säilytetään tietokoneessasi kaksi tuntia. Voit myös estää evästeiden tallentamisen määrittämällä selaimesi niin, ettei niitä asenneta tai että ne poistetaan (katso jäljempänä). Jos kiellät evästeiden tallentamisen, et voi kuitenkaan selata tätä verkkosivustoa.

Mozilla Firefox:
1. Valitse ”Työkalut”-valikko ja sitten ”Asetukset”.
2. Napsauta ”Tietosuoja”-kuvaketta.
3. Etsi evästevalikko ja valitse haluamasi vaihtoehdot.

Microsoft Internet Explorer:
1. Valitse ”Työkalut”-valikko ja sitten ”Internet-asetukset”.
2. Napsauta ”Tietosuoja”-välilehteä.
3. Valitse haluttu taso osoittimen avulla.

Opera 6.0 ja uudemmat versiot:
1. Valitse ”Tiedosto”-valikko > ”Asetukset”
2. Tietoturva

Google Chrome:
1. Napsauta selaimen työkalupalkissa olevaa jakoavain-kuvaketta.
2. Valitse ”Asetukset”.
3. Napsauta ”Näytä lisäasetukset”.
4. Napsauta ”Tietosuoja”-osiossa ”Sisältöasetukset”-painiketta.


Henkilötiedot


Voit vapaasti käyttää tätä verkkosivustoa ja tarkastella Natixis Asset Managementin organisaatiota ja palveluja koskevia tietoja ilman henkilötietojesi antamista. Vain tällä verkkosivustolla saatavilla oleva tilauspalvelu edellyttää henkilötietojen syöttämistä. Aina kun ilmoitat henkilötietosi, Natixis Asset Management käsittelee niitä jäljempänä kuvatun käytännön ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien laillisten velvoitteiden mukaisesti.

Henkilötiedot tallennetaan suojattuun, ei-julkiseen ympäristöön. Tietoja käsitellään vain sisäisiä tarkoituksia varten (asiakkaiden hallinta jne.). Natixis Asset Management käsittelee kerättyjä henkilötietoja siten, että se voi ottaa sinuun yhteyttä ja tarjota sinulle mahdollisimman hyvän palvelun. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin asianomaisen palvelun toimittaminen tai asianomaisen toiminnon käyttö sitä edellyttää. Natixis Asset Management ei toimita näitä tietoja yleensä kolmansille osapuolille, paitsi täyttääkseen lailliset velvoitteensa ja oikeusviranomaisten tai poliisin nimenomaisesta pyynnöstä. Jos Natixis Asset Management ilmoittaa poikkeustapauksessa nämä henkilötiedot organisaatioille tai yrityksille, joiden kanssa se tekee yhteistyötä, sinulle ilmoitetaan siitä nimenomaisesti tai sinulta pyydetään siihen nimenomaista lupaa. Käyttäjä, joka ilmoittaa henkilötietonsa, antaa Natixis Asset Managementille nimenomaisen luvan käsitellä näitä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Tietotekniikkaa, tiedostoja ja vapauksia koskevan 6.1.1978 annetun lain nro 78-17, jota on muutettu vuonna 2004, 39 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti kuka tahansa henkilö voi pyytää itseään koskevien tietojen ilmoittamista ja tarvittaessa niiden oikaisemista tai poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen communication@am.natixis.com.

 

Salasanat


Verkkosivuston tiettyjen osien käyttö saattaa edellyttää salasanaa. Tässä tapauksessa näihin osiin pääsy on tiukasti kielletty ilman salasanaa. Jos olet saanut tällaisen salasanan, säilytä se luottamuksellisena ja salaisena. Kun salasanaa on käytetty henkilöllisyyden tunnistamiseen, oletamme, että olet itse syöttänyt sen. Natixis Asset Managementilla on oikeus peruuttaa salasanasi, jos verkkosivuston turvallisuus on uhattuna.

 

Vastuu

Lukuun ottamatta vakavaa tai todistettavasti tahallista virhettä ja siitä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, Natixis Asset Managementia ei voida pitää vastuussa tämän verkkosivuston tai sen sisältämien tai tämän verkkosivuston kautta mahdollisesti saatavien tietojen (etenkin sivustolla olevien linkkien kautta) käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

Natixis Asset Managementia ei voida myöskään pitää vastuussa mistään vahingoista, joita aiheutuu tämän verkkosivuston teknisistä puutteista tai käytön keskeytyksistä tai mahdollisista yhteensopivuusongelmista järjestelmäsi tai ohjelmistojesi kanssa.

Natixis Asset Managementia ei voida pitää vastuussa mistään vahingoista, joita varotoimista huolimatta voi aiheutua verkkosivustolle ilmaantuvista viruksista, ohjelmistovirheistä, Troijan hevosista jne.Sovellettava oikeus


Tätä verkkosivustoa hallinnoidaan Ranskan lailla, ja kaikki tätä verkkosivustoa koskevat riita-asiat voidaan ratkaista vain ranskalaisissa tuomioistuimissa.


Valitusten hallintakäytäntö

Yleiset periaatteet

Natixis Asset Management on ottanut käyttöön valitusten hallintavälineen, jonka tarkoituksena on käsitellä tehokkaasti, avoimesti ja yhdenmukaisesti asiakkaiden valituksia sovellettavan säännöstön mukaisesti.


Valituspalvelu on ilmainen ja asiakkaat voivat jättää valituksensa tapauksen mukaan (i) ranskaksi tai (ii) sen jäsenvaltion, jossa yhteissijoitusyritys harjoittaa kauppaa tai jossa palvelu toimitetaan, yhdellä virallisella kielellä.


Valituksen määritys

Valituksella tarkoitetaan asiakkaan ilmoitusta siitä, että hän on tyytymätön ammattilaisen tarjoamaan palveluun. Valituksena ei pidetä tiedonsaantia, neuvoa, selvennystä, palvelua tai palveluntarjoamista koskevaa pyyntöä.
Pyynnöt ja valitukset voivat koskea etenkin hallintaa, salkkujen tuottoa, hintanäkökohtia tai laillisia asiakirjoja tai mitä tahansa toimitettuun palveluun liittyvää elementtiä.


Valitusten käsittely Natixis Asset Managementissa

Valitus voidaan esittää postitse, puhelimitse tai sähköpostitse tai ilmoittamalla siitä asiakkaan tavanomaiselle yhteyshenkilölle.
Valitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Natixis Asset Management, Direction du service clients, 21 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris, Ranska.
Puhelimitse esitetyt valitukset tallennetaan asiakaspalveluvastaavien puhelinpisteisiin.
Sähköpostitse valitukset lähetetään asiakkaiden mukaan seuraavasti:

Caisse d’Epargne- ja Banque Populaire -jakeluverkostojen kautta valituksen esittävät asiakkaat
• Sähköpostitse osoitteeseen: relation.clientele@am.natixis.com

Kaikki muut asiakkaat:
• Sähköpostitse osoitteeseen: nam-service-clients@am.natixis.com

 

Valitusten käsittelyn määräaika

Natixis Asset Management sitoutuu

- ilmoittamaan vastaanottaneensa kaikki valitukset enintään 10 päivän kuluessa lukuun ottamatta tapauksia, joissa vastaus voidaan antaa tässä määräajassa,
- vastaamaan valituksiin enintään 2 kuukauden kuluessa alkaen siitä päivästä, jolloin Natixis Asset Management on vastaanottanut nämä valitukset,
- ilmoittamaan asiakkaalle tämän valituksen käsittelyn etenemisestä ja niistä erityisolosuhteista, joiden vuoksi määräaika ylitetään, jos tästä määräajasta ei voida pitää kiinni.


Autorité des Marchés Financiers -viranomaisen sovittelu

Autorité des Marchés Financiers -viranomaisella on sovittelija, jonka puoleen kuka tahansa asianomainen (luonnollinen tai oikeushenkilö) voi kääntyä henkilökohtaisessa riita-asiassa tämän viranomaisen toimivallan eli rahoitussijoitusten rajoissa.

Postia voi lähettää myös seuraavaan osoitteeseen:

Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17 place de la Bourse
75082 PARIS CEDEX 02, RANSKA

Sovittelupyyntölomake on saatavilla myös AMF:n verkkosivustolta (www.amf-france.org).